Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.


obrazovanje-se-ne-sastoji-od-toga-koliko-ste-zapamtili-ili-koliko-znate-sastoji-se-od-toga-da-razlikujete-koliko-znate-a-koliko-ne
anatol fransobrazovanjesenesastojiodtogakolikostezapamtiliiliznatesastojidarazlikujeteznateneobrazovanje sese nene sastojisastoji odod togatoga kolikokoliko steste zapamtilizapamtili iliili kolikokoliko znatesastoji sese odod togatoga dada razlikujeterazlikujete kolikokoliko znatekoliko neobrazovanje se nese ne sastojine sastoji odsastoji od togaod toga kolikotoga koliko stekoliko ste zapamtiliste zapamtili ilizapamtili ili kolikoili koliko znatesastoji se odse od togaod toga datoga da razlikujeteda razlikujete kolikorazlikujete koliko znatea koliko neobrazovanje se ne sastojise ne sastoji odne sastoji od togasastoji od toga kolikood toga koliko stetoga koliko ste zapamtilikoliko ste zapamtili iliste zapamtili ili kolikozapamtili ili koliko znatesastoji se od togase od toga daod toga da razlikujetetoga da razlikujete kolikoda razlikujete koliko znateobrazovanje se ne sastoji odse ne sastoji od togane sastoji od toga kolikosastoji od toga koliko steod toga koliko ste zapamtilitoga koliko ste zapamtili ilikoliko ste zapamtili ili kolikoste zapamtili ili koliko znatesastoji se od toga dase od toga da razlikujeteod toga da razlikujete kolikotoga da razlikujete koliko znate

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da -Anatol Frans
obrazovanje-se-ne-sastoji-od-toga-koliko-ste-zapamtili-ili-koliko-znate-sastoji-se-od-toga-da
Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku. -Paulo Koeljo
premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima