Obrazovanje je sposobnost slušanja gotovo svega a da ne izgubite živce ili samopouzdanje.


obrazovanje-sposobnost-sluanja-gotovo-svega-a-da-ne-izgubite-ivce-ili-samopouzdanje
robert frostobrazovanjesposobnostsluanjagotovosvegadaneizgubiteživceilisamopouzdanjeobrazovanje jeje sposobnostsposobnost slušanjaslušanja gotovogotovo svegada nene izgubiteizgubite živceživce iliili samopouzdanjeobrazovanje je sposobnostje sposobnost slušanjasposobnost slušanja gotovoslušanja gotovo svegasvega a daa da neda ne izgubitene izgubite živceizgubite živce iliživce ili samopouzdanjeobrazovanje je sposobnost slušanjaje sposobnost slušanja gotovosposobnost slušanja gotovo svegagotovo svega a dasvega a da nea da ne izgubiteda ne izgubite živcene izgubite živce iliizgubite živce ili samopouzdanjeobrazovanje je sposobnost slušanja gotovoje sposobnost slušanja gotovo svegaslušanja gotovo svega a dagotovo svega a da nesvega a da ne izgubitea da ne izgubite živceda ne izgubite živce iline izgubite živce ili samopouzdanje

Pametnom čoveku je gotovo sve smešno, mudrome gotovo ništa. -Gete
pametnom-oveku-gotovo-sve-smeno-mudrome-gotovo
Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da -Anatol Frans
obrazovanje-se-ne-sastoji-od-toga-koliko-ste-zapamtili-ili-koliko-znate-sastoji-se-od-toga-da
Imati veliku snagu, fizičku ili moralnu, a ne zloupotrijebiti je bar ponekad, teško je, gotovo nemoguće. -Ivo Andrić
imati-veliku-snagu-fiziku-ili-moralnu-a-ne-zloupotrijebiti-bar-ponekad-teko-gotovo-nemogue
Samo umno biće ima sposobnost da deluje prema predodžbi zakona tj. prema načelima ili volji. -Imanuel Kant
samo-umno-bie-ima-sposobnost-da-deluje-prema-predodbi-zakona-tj-prema-naelima-ili-volji
Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne. -Anatol Frans
obrazovanje-se-ne-sastoji-od-toga-koliko-ste-zapamtili-ili-koliko-znate-sastoji-se-od-toga-da-razlikujete-koliko-znate-a-koliko-ne