Occasio facit furem – Prilika čini lopova.


occasio-facit-furem-prilika-ini-lopova
latinske posloviceoccasiofacitfuremprilikačinilopovaoccasio facitfacit furemfurem –– prilikaprilika činičini lopovaoccasio facit furemfacit furem –furem – prilika– prilika činiprilika čini lopovaoccasio facit furem –facit furem – prilikafurem – prilika čini– prilika čini lopovaoccasio facit furem – prilikafacit furem – prilika činifurem – prilika čini lopova

Prilika se propusti od strane većine ljudi, jer je većinom obučena i liči na posao. -Tomas Edison
prilika-se-propusti-od-strane-veine-ljudi-jer-veinom-obuena-i-lii-na-posao
Prilika da osiguramo sebe od poraza leži na našim rukama, ali priliku da se pobedi neprijatelj ti može dati jedino neprijatelj. -Sun Cu
prilika-da-osiguramo-sebe-od-poraza-i-na-naim-rukama-ali-priliku-da-se-pobedi-neprijatelj-ti-moe-dati-jedino-neprijatelj
Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom. -Konfučije
ne-ini-istina-ovjeka-velikim-nego-obratno-ovjek-ini-istinu-velikom