Od 24 sata izdvoji jedan za dobra djela i ukrasičeš ostalih 23.


od-24-sata-izdvoji-jedan-za-dobra-djela-i-ukrasie-ostalih-23
poslovice korisnikaod24sataizdvojijedanzadobradjelaukrasičeostalih23od 2424 satasata izdvojiizdvoji jedanjedan zaza dobradobra djeladjela ii ukrasičešukrasičeš ostalihostalih 23od 24 sata24 sata izdvojisata izdvoji jedanizdvoji jedan zajedan za dobraza dobra djeladobra djela idjela i ukrasičeši ukrasičeš ostalihukrasičeš ostalih 23od 24 sata izdvoji24 sata izdvoji jedansata izdvoji jedan zaizdvoji jedan za dobrajedan za dobra djelaza dobra djela idobra djela i ukrasičešdjela i ukrasičeš ostalihi ukrasičeš ostalih 23od 24 sata izdvoji jedan24 sata izdvoji jedan zasata izdvoji jedan za dobraizdvoji jedan za dobra djelajedan za dobra djela iza dobra djela i ukrasičešdobra djela i ukrasičeš ostalihdjela i ukrasičeš ostalih 23

Filantropija je ohola žena koja dobra djela smatra za vrstu nakita. Zato se često primiče ogledalu. -Jonathan Swift
filantropija-ohola-ena-koja-dobra-djela-smatra-za-vrstu-nakita-zato-se-esto-primie-ogledalu
Sva velika djela i sve velike misli su imale besmislen začetak. Velika djela su obično započela na uličnim uglovima ili u pokretnim kružnim vratima. -Alber Kami
sva-velika-djela-i-sve-velike-misli-su-imale-besmislen-zaetak-velika-djela-su-obino-zapoela-na-ulinim-uglovima-ili-u-pokretnim-krunim-vratima
Kad čoek sedi jedan sat s lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći - to je duže od jednog sata: To je relativnost. -Albert Ajnštajn
kad-oek-sedi-jedan-sat-s-lepom-devojkom-to-vam-se-ini-kao-minut-ali-neka-sedi-jednu-minutu-na-vruoj-pei-to-e-od-jednog-sata-to-relativnost
Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata: To je relativnost. -Albert Ajnštajn
kad-ovek-sedi-jedan-sat-lepom-devojkom-to-vam-se-ini-kao-minut-ali-neka-sedi-jednu-minutu-na-vruoj-pei-to-e-od-jednog-sata-to-relativnost
Ako je čovjek dvadeset i četiri sata prije u pravu nego svi drugi, onda ga dvadeset i četiri sata smatraju čovjekom koji nema zdrav razum. -Antoine de Rivarol
ako-ovjek-dvadeset-i-etiri-sata-prije-u-pravu-nego-svi-drugi-onda-ga-dvadeset-i-etiri-sata-smatraju-ovjekom-koji-nema-zdrav-razum