Od danas sam na noćnoj dijeti, ništa ne jedem dok spavam :)


od-danas-sam-na-nonoj-dijeti-ne-jedem-dok-spavam
oddanassamnanoćnojdijetinitanejedemdokspavamod danasdanas samsam nana noćnojnoćnoj dijetiništa nene jedemjedem dokdok spavamod danas samdanas sam nasam na noćnojna noćnoj dijetiništa ne jedemne jedem dokjedem dok spavamod danas sam nadanas sam na noćnojsam na noćnoj dijetiništa ne jedem dokne jedem dok spavamod danas sam na noćnojdanas sam na noćnoj dijetiništa ne jedem dok spavam

Trazim devojku koja ce terati komarce dok ja spavam :DD;0: Šta radiš? D: Ništa evo jedem. D: Pa kako ništa kad jedeš?? I to je neštoo!!!! Like!Snooze… U stanju sam da ga stiskam sat vremena na svakih 5 minuta i pritom da spavam! Ni sam ne znam kako… xDVolim da spavam. Moj život mi se raspada kada sam budan, znate?Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan.Koliko puta ste nekom napisali ili rekli Dobro sam, nije mi ništa, dok su se suze slivale niz vaše lice?