Od danas sam na noćnoj dijeti, ništa ne jedem dok spavam :)


od-danas-sam-na-nonoj-dijeti-ne-jedem-dok-spavam
oddanassamnanoćnojdijetinitanejedemdokspavamod danasdanas samsam nana noćnojnoćnoj dijetiništa nene jedemjedem dokdok spavamod danas samdanas sam nasam na noćnojna noćnoj dijetiništa ne jedemne jedem dokjedem dok spavamod danas sam nadanas sam na noćnojsam na noćnoj dijetiništa ne jedem dokne jedem dok spavamod danas sam na noćnojdanas sam na noćnoj dijetiništa ne jedem dok spavam

Trazim devojku koja ce terati komarce dok ja spavam :D
trazim-devojku-koja-terati-komarce-dok-ja-spavam-d
Snooze… U stanju sam da ga stiskam sat vremena na svakih 5 minuta i pritom da spavam! Ni sam ne znam kako… xD
snooze-u-stanju-sam-da-ga-stiskam-sat-vremena-na-svakih-5-minuta-i-pritom-da-spavam-ni-sam-ne-znam-kako-xd
Volim da spavam. Moj život mi se raspada kada sam budan, znate? -Ernest Hemingvej
volim-da-spavam-moj-ivot-mi-se-raspada-kada-sam-budan-znate
Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan. -Džejms Džojs
ja-sam-sutra-ili-neki-drugi-budui-dan-ono-to-sam-spremio-danas-ja-sam-danas-ono-to-sam-spremio-jue-ili-neki-prethodni-dan
Koliko puta ste nekom napisali ili rekli Dobro sam, nije mi ništa, dok su se suze slivale niz vaše lice?
koliko-puta-ste-nekom-napisali-ili-rekli-dobro-sam-nije-mi-dok-su-se-suze-slivale-niz-vae-lice