Od dve glavne vrednosti života, lepote i istine. Prvu nalazim u srcu koje voli, drugu u ruci koja deli.


od-dve-glavne-vrednosti-ivota-lepote-i-istine-prvu-nalazim-u-srcu-koje-voli-drugu-u-ruci-koja-deli
zoran Đinđićoddveglavnevrednostiživotalepoteistineprvunalazimsrcukojevolidrugurucikojadeliod dvedve glavneglavne vrednostivrednosti životalepote ii istineprvu nalazimnalazim uu srcusrcu kojekoje volidrugu uu ruciruci kojakoja deliod dve glavnedve glavne vrednostiglavne vrednosti životalepote i istineprvu nalazim unalazim u srcuu srcu kojesrcu koje volidrugu u ruciu ruci kojaruci koja deliod dve glavne vrednostidve glavne vrednosti životaprvu nalazim u srcunalazim u srcu kojeu srcu koje volidrugu u ruci kojau ruci koja deliod dve glavne vrednosti životaprvu nalazim u srcu kojenalazim u srcu koje volidrugu u ruci koja deli

Nikad ne zaboravljaš dve osobe. Jednu koja je bila tu kad je bilo najteže i drugu koja je baš tada okrenula leđa.
nikad-ne-zaboravlja-dve-osobe-jednu-koja-bila-kad-bilo-najtee-i-drugu-koja-ba-tada-okrenula-a
Nema iznimne lepote koja nema nečeg neobičnog u proporciji. -Fransis Bejkon
nema-iznimne-lepote-koja-nema-neeg-neobinog-u-proporciji