Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje.


od-hiljadu-proljetnih-cvjetova-sazrijeva-jedva-jedan-do-ploda-u-jeseni-a-od-hiljadu-ljubavnih-zagrljaja-jedva-i-jedan-do-srdanog-prijateljstva-koje
johann heinrich pestalozziodhiljaduproljetnihcvjetovasazrijevajedvajedandoplodajeseniodljubavnihzagrljajasrdačnogprijateljstvakojeumirujeod hiljaduhiljadu proljetnihproljetnih cvjetovacvjetova sazrijevasazrijeva jedvajedva jedanjedan dodo plodaploda uu jeseniod hiljaduhiljadu ljubavnihljubavnih zagrljajazagrljaja jedvajedva ii jedanjedan dodo srdačnogsrdačnog prijateljstvaprijateljstva kojekoje umirujeod hiljadu proljetnihhiljadu proljetnih cvjetovaproljetnih cvjetova sazrijevacvjetova sazrijeva jedvasazrijeva jedva jedanjedva jedan dojedan do plodado ploda uploda u jesenia od hiljaduod hiljadu ljubavnihhiljadu ljubavnih zagrljajaljubavnih zagrljaja jedvazagrljaja jedva ijedva i jedani jedan dojedan do srdačnogdo srdačnog prijateljstvasrdačnog prijateljstva kojeprijateljstva koje umiruje

Kaži devojci hiljadu puta da je lepa, ona će to jedva čuti. Kaži joj da je debela, ona nikad neće zaboraviti. JER SLON NIKAD NE ZABORAVLJA!
kai-devojci-hiljadu-puta-da-lepa-ona-e-to-jedva-uti-kai-joj-da-debela-ona-nikad-nee-zaboraviti-jer-slon-nikad-ne-zaboravlja
Pravi muškarac ne j**e hiljadu žena…već jednu na hiljadu načina.. xD
pravi-mukarac-ne-je-hiljadu-enave-jednu-na-hiljadu-naina-xd
I dalje imaš najlepši pogled koji u meni može probuditi hiljadu i jedan otkucaj srca, drhtaj ruku i ubrzan govor u kojem se ni sama ne snalazim.
i-dalje-ima-najlepi-pogled-koji-u-meni-moe-probuditi-hiljadu-i-jedan-otkucaj-srca-drhtaj-ruku-i-ubrzan-govor-u-kojem-se-sama-ne-snalazim
Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh. -Meša Selimović
ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh
Teško je biti ja, i ja jedva uspevam xD
teko-biti-ja-i-ja-jedva-uspevam-xd