Od života treba uzeti sve što nam pruža.


od-ivota-treba-uzeti-sve-to-nam-prua
ruske posloviceodživotatrebauzetisvetonampružaod životaživota trebatreba uzetiuzeti svesve štošto namnam pružaod života trebaživota treba uzetitreba uzeti sveuzeti sve štosve što namšto nam pružaod života treba uzetiživota treba uzeti svetreba uzeti sve štouzeti sve što namsve što nam pružaod života treba uzeti sveživota treba uzeti sve štotreba uzeti sve što namuzeti sve što nam pruža

Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena. -Ezop
niko-ne-treba-misliti-da-tokom-ivota-sve-uvek-treba-ii-lako-jer-sudbina-promenljiva-i-nakon-dugog-razdoblja-zatija-neizbean-dolazak-runog-vremena
Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba. -Gete
ne-radi-ono-to-ne-treba-pa-e-uraditi-sve-to-treba
Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primera života i kako treba uputiti bližnje da to rade. Ali, da li ćemo moći to da ostvarimo? -Otac Tadej
gospod-gleda-da-li-mi-od-srca-traimo-da-nam-on-pomogne-ujemo-mnoge-rei-lepog-primera-ivota-i-kako-treba-uputiti-blinje-da-to-rade-ali-da-li-emo-moi-to