Od ljubavi se ne živi,ali se za nju gine.


od-ljubavi-se-ne-iviali-se-za-nju-gine
srpske posloviceodljubaviseneživializanjugineod ljubaviljubavi sese nese zaza njunju gineod ljubavi seljubavi se nese za njuza nju gineod ljubavi se nese za nju gine

Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kad-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
Zlo je kada snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kada-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
Karijera je prekrasna, ali ne možete se sklupčati uz nju u hladnim noćima. -Merlin Monro
karijera-prekrasna-ali-ne-moete-se-sklupati-uz-nju-u-hladnim-noima