Od mnogih koji jure za bogaćenjem čućeš ovakvo opravdanje: „Kad se obogatim, moći ću činiti dobra dela!“ Ne veruj im, jer obmanjuju i tebe i sebe.


od-mnogih-koji-jure-za-bogaenjem-ue-ovakvo-opravdanje-kad-se-obogatim-moi-u-initi-dobra-dela-ne-veruj-im-jer-obmanjuju-i-tebe-i-sebe
nikolaj velimirovićodmnogihkojijurezabogaćenjemčućeovakvoopravdanje„kadseobogatimmoćićučinitidobradela“neverujimjerobmanjujutebesebeod mnogihmnogih kojikoji jurejure zaza bogaćenjembogaćenjem čućeščućeš ovakvoovakvo opravdanje„kad sese obogatimmoći ćuću činitičiniti dobrane verujveruj imjer obmanjujuobmanjuju ii tebetebe ii sebeod mnogih kojimnogih koji jurekoji jure zajure za bogaćenjemza bogaćenjem čućešbogaćenjem čućeš ovakvočućeš ovakvo opravdanje„kad se obogatimmoći ću činitiću činiti dobrane veruj imjer obmanjuju iobmanjuju i tebei tebe itebe i sebeod mnogih koji juremnogih koji jure zakoji jure za bogaćenjemjure za bogaćenjem čućešza bogaćenjem čućeš ovakvobogaćenjem čućeš ovakvo opravdanjemoći ću činiti dobrajer obmanjuju i tebeobmanjuju i tebe ii tebe i sebeod mnogih koji jure zamnogih koji jure za bogaćenjemkoji jure za bogaćenjem čućešjure za bogaćenjem čućeš ovakvoza bogaćenjem čućeš ovakvo opravdanjejer obmanjuju i tebe iobmanjuju i tebe i sebe

Volim ga nije opravdanje za sve sto radis jer da i on tebe Voli ne bi morala da radis takve stvari…ne bi ti dopustio…
volim-ga-nije-opravdanje-za-sve-sto-radis-jer-da-i-on-tebe-voli-ne-bi-morala-da-radis-takve-stvarine-bi-ti-dopustio
Poznajem ja nju mnogo bolje nego ona sebe. Nije ona toliko dobra koliko se čini prijatelju veruj mi. Dapače. -Đorđe Balašević
poznajem-ja-nju-mnogo-bolje-nego-ona-sebe-nije-ona-toliko-dobra-koliko-se-ini-prijatelju-veruj-mi-dapae
Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici. -Poslovice korisnika
da-ljudi-mogu-dobra-initi-koliko-zla-i-psovki-danas-niko-ne-bi-gladovao-na-ulici