Od pića stradaš jedan dan, od tesne obuće godinu dana, a od loše žene čitav život.


od-pia-strada-jedan-dan-od-tesne-obue-godinu-dana-a-od-loe-ene-itav-ivot
korejske posloviceodpićastradajedandanodtesneobućegodinudanaloeženečitavživotod pićapića stradašstradaš jedanjedan danod tesnetesne obućeobuće godinugodinu danaod lošeloše ženežene čitavčitav životod pića stradašpića stradaš jedanstradaš jedan danod tesne obućetesne obuće godinuobuće godinu danaa od lošeod loše ženeloše žene čitavžene čitav životod pića stradaš jedanpića stradaš jedan danod tesne obuće godinutesne obuće godinu danaa od loše ženeod loše žene čitavloše žene čitav životod pića stradaš jedan danod tesne obuće godinu danaa od loše žene čitavod loše žene čitav život

Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će visiti za jednu godinu. -Leonardo da Vinči
onaj-koji-eli-da-se-obogati-za-jedan-dan-e-visiti-za-jednu-godinu
Nisam jedan od onih komplikovanih. Ne tražim tajnu života… Ja samo iz dana u dan uzimam ono što dolazi. -Frenk Sinatra
nisam-jedan-od-onih-komplikovanih-ne-traim-tajnu-ivota-ja-samo-iz-dana-u-dan-uzimam-ono-to-dolazi
Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu. -Paulo Koeljo
ivot-mi-darovao-jedan-srean-dan-a-kad-se-ima-u-vidu-kako-sazdan-ovaj-svet-jedan-srean-dan-gotovo-da-ravan-udu