Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru.


od-slobodnog-oveka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovek-slobodan-i-u-zatvoru
platonodslobodnogčovekanemožesenapravitirobjerslobodančovekzatvoruod slobodnogslobodnog čovekačoveka nene možemože sese napravitinapraviti robjer jeje slobodanslobodan čovekčovek slobodanslobodan iu zatvoruod slobodnog čovekaslobodnog čoveka nečoveka ne možene može semože se napravitise napraviti robjer je slobodanje slobodan čovekslobodan čovek slobodančovek slobodan islobodan i ui u zatvoruod slobodnog čoveka neslobodnog čoveka ne možečoveka ne može sene može se napravitimože se napraviti robjer je slobodan čovekje slobodan čovek slobodanslobodan čovek slobodan ičovek slobodan i uslobodan i u zatvoruod slobodnog čoveka ne možeslobodnog čoveka ne može sečoveka ne može se napravitine može se napraviti robjer je slobodan čovek slobodanje slobodan čovek slobodan islobodan čovek slobodan i učovek slobodan i u zatvoru

Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru. -Platon
od-slobodnog-ovjeka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovjek-slobodan-i-u-zatvoru
Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob. -Fidel Kastro
ni-nije-tako-gorko-za-narod-nego-i-slobodan-i-probuditi-se-kao-rob
Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih. -Žan Žak Ruso
ovek-ro-slobodan-a-svuda-u-okovima-onaj-koji-veruje-da-gospodar-drugih-uistinu-vie-rob-od-njih
Briga nas treba navesti na delovanje – ne na depresiju. Nijedan čovek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe. -Pitagora
briga-nas-treba-navesti-na-delovanje-ne-na-depresiju-nijedan-ovek-nije-slobodan-ukoliko-ne-moe-kontrolisati-sam-sebe
Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan. -Malkolm Iks
ne-moete-odvojiti-mir-od-slobode-jer-niko-ne-moe-imati-mir-osim-ukoliko-slobodan
Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek. -Kineske poslovice
ako-neko-ini-samo-ono-to-se-od-njega-trai-on-rob-ako-ini-vie-no-to-se-od-njega-trai-on-slobodan-ovek