Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru.


od-slobodnog-ovjeka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovjek-slobodan-i-u-zatvoru
platonodslobodnogčovjekanemožesenapravitirobjerslobodančovjekzatvoruod slobodnogslobodnog čovjekačovjeka nene možemože sese napravitinapraviti robjer jeje slobodanslobodan čovjekčovjek slobodanslobodan iu zatvoruod slobodnog čovjekaslobodnog čovjeka nečovjeka ne možene može semože se napravitise napraviti robjer je slobodanje slobodan čovjekslobodan čovjek slobodančovjek slobodan islobodan i ui u zatvoruod slobodnog čovjeka neslobodnog čovjeka ne možečovjeka ne može sene može se napravitimože se napraviti robjer je slobodan čovjekje slobodan čovjek slobodanslobodan čovjek slobodan ičovjek slobodan i uslobodan i u zatvoruod slobodnog čovjeka ne možeslobodnog čovjeka ne može sečovjeka ne može se napravitine može se napraviti robjer je slobodan čovjek slobodanje slobodan čovjek slobodan islobodan čovjek slobodan i učovjek slobodan i u zatvoru

Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru. -Platon
od-slobodnog-oveka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovek-slobodan-i-u-zatvoru
Briga nas treba navesti na djelovanje - ne na depresiju. Nijedan čovjek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe. -Pitagora
briga-nas-treba-navesti-na-djelovanje-ne-na-depresiju-nijedan-ovjek-nije-slobodan-ukoliko-ne-moe-kontrolisati-sam-sebe
Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob. -Fidel Kastro
ni-nije-tako-gorko-za-narod-nego-i-slobodan-i-probuditi-se-kao-rob
Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih. -Žan Žak Ruso
ovek-ro-slobodan-a-svuda-u-okovima-onaj-koji-veruje-da-gospodar-drugih-uistinu-vie-rob-od-njih
Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan. -Malkolm Iks
ne-moete-odvojiti-mir-od-slobode-jer-niko-ne-moe-imati-mir-osim-ukoliko-slobodan
Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-ovjeka-moe-napraviti-sve-osim-ovjeka