Od sutra sam ozbiljna..ako ne budem procitaj ponovo


od-sutra-sam-ozbiljnaako-ne-budem-procitaj-ponovo
odsutrasamozbiljnaakonebudemprocitajponovood sutrasutra samne budembudem procitajprocitaj ponovood sutra samne budem procitajbudem procitaj ponovone budem procitaj ponovo

Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga.Jednom sam poželeo da me ti nazoveš kad budem sam. I kada budem daleko. I eto, prva želja mi se ispunila. Nadam se da drugu neću morati da čekam toliko dugo.Želim ponovo da budem mala i da mi jedini problem bude kako obući barbiku …Već se to događalo, dogodiće se ponovo, u to sam siguran. Neko odlazi zato što će neko drugi doći, ponovo ću pronaći ljubav.Mrzit ću ako budem mogao; a ako ne, voljet ću protiv svoje volje.Čuo sam da će sutra biti bolje, a ja baš sutra neću biti ovde.