Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo.


od-svih-stvari-mudrih-i-prekrasnih-najljepa-i-najmudrija-ljubav-od-svih-vjera-najvjernija-ljubav-od-svih-istina-najvea-ljubav-ljubav-mi-najudnije
vesna krmpotićodsvihstvarimudrihprekrasnihnajljepanajmudrijaljubavvjeranajvjernijaistinanajvećaljubavminajčudniječudood svihsvih stvaristvari mudrihmudrih ii prekrasnihprekrasnih najljepšanajljepša jei najmudrijanajmudrija ljubavod svihsvih vjeravjera najvjernijanajvjernija jeje ljubavod svihsvih istinaistina najvećanajveća jeje ljubavljubav mimi jeje najčudnijenajčudnije čudood svih stvarisvih stvari mudrihstvari mudrih imudrih i prekrasnihi prekrasnih najljepšaprekrasnih najljepša jenajljepša je ije i najmudrijai najmudrija ljubavod svih vjerasvih vjera najvjernijavjera najvjernija jenajvjernija je ljubavod svih istinasvih istina najvećaistina najveća jenajveća je ljubavljubav mi jemi je najčudnijeje najčudnije čudo

Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu. -Fridrih Niče
ljubav-prema-jednom-varvarstvo-jer-ona-ide-na-raun-svih-ostalih-to-vai-i-za-ljubav-prema-bogu
Jedna reč oslobađa nas svih bolova i težine života: to je ljubav. -Sofokle
jedna-re-oslobaa-nas-svih-bolova-i-teine-ivota-to-ljubav
Lenjost je početak svih poroka, kruna svih vrlina. -Franc Kafka
lenjost-poetak-svih-poroka-kruna-svih-vrlina
Od svih vidljivih stvari, najuzvišenije je nebo sa svojim nepomičnim zvezdama. -Nikola Kopernik
od-svih-vidljivih-stvari-najuzvienije-nebo-svojim-nepominim-zvezdama