Od svih uživanja na ovom svetu, čoveka najviše interesuju seksualni odnosi. A ipak, izostavio ih je iz raja.


od-svih-uivanja-na-ovom-svetu-oveka-najvie-interesuju-seksualni-odnosi-a-ipak-izostavio-ih-iz-raja
mark tvenodsvihuživanjanaovomsvetučovekanajvieinteresujuseksualniodnosiipakizostavioihizrajaod svihsvih uživanjauživanja nana ovomovom svetučoveka najvišenajviše interesujuinteresuju seksualniseksualni odnosiizostavio ihih jeje iziz rajaod svih uživanjasvih uživanja nauživanja na ovomna ovom svetučoveka najviše interesujunajviše interesuju seksualniinteresuju seksualni odnosiizostavio ih jeih je izje iz rajaod svih uživanja nasvih uživanja na ovomuživanja na ovom svetučoveka najviše interesuju seksualninajviše interesuju seksualni odnosiizostavio ih je izih je iz rajaod svih uživanja na ovomsvih uživanja na ovom svetučoveka najviše interesuju seksualni odnosiizostavio ih je iz raja

Goreli smo, al' nismo postali pepeo sivi od kojeg bujaju žita i obale u cvatu. Uvek smo bili živi, pa ipak: drukčije živi, od svih ostalih živih na ovom žilavom svetu. -Miroslav Mika Antić
goreli-smo-al-nismo-postali-pepeo-sivi-od-kojeg-bujaju-ita-i-obale-u-cvatu-uvek-smo-bili-ivi-pa-ipak-drukije-ivi-od-svih-ostalih-ivih-na-ovom-ilavom
Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva “Najveće zlo u svetu”. -Nikola Tesla
od-svih-sila-trenja-ona-koja-najvie-usporava-ljudski-napredak-neznanje-ono-to-buda-naziva-najvee-zlo-u-svetu
Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. -Tomas Džeferson
ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom
Od svih zimskih radosti, najviše me veseli  aktivnost ispijanja kuvanog vina!
od-svih-zimskih-radosti-najvie-me-veseli-aktivnost-ispijanja-kuvanog-vina
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku