Od svih veza, WI-FI mi je najdraža. ;)


od-svih-veza-wifi-mi-najdraa
odsvihvezawifiminajdražaod svihsvih vezami jeje najdražaod svih vezami je najdraža

Red i veza ideja jesu isti kao red i veza stvari. -Baruh de Spinoza
red-i-veza-ideja-jesu-isti-kao-red-i-veza-stvari
Ova veza je greska i nikada nece biti prava veza
ova-veza-greska-i-nikada-nece-biti-prava-veza
mrzim kad mi pukne veza, ima da je*em net ako mi samo jos jednom pukne veza. samo da me telenor ne optuzi za silovanje!.
mrzim-kad-mi-pukne-veza-ima-da-em-net-ako-mi-samo-jos-jednom-pukne-veza-samo-da-me-telenor-ne-optuzi-za-silovanje
Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo. -Vesna Krmpotić
od-svih-stvari-mudrih-i-prekrasnih-najljepa-i-najmudrija-ljubav-od-svih-vjera-najvjernija-ljubav-od-svih-istina-najvea-ljubav-ljubav-mi-najudnije
Lenjost je početak svih poroka, kruna svih vrlina. -Franc Kafka
lenjost-poetak-svih-poroka-kruna-svih-vrlina