Od svih vrlina najteže je postići poniznost, ništa ne umire teže od želje za dobrim mišljenjem o sebi.


od-svih-vrlina-najtee-postii-poniznost-ne-umire-tee-od-elje-za-dobrim-miljenjem-o-sebi
thomas stearns eliotodsvihvrlinanajtežepostićiponiznostnitaneumiretežeodželjezadobrimmiljenjemsebiod svihsvih vrlinavrlina najteženajteže jeje postićipostići poniznostništa nene umireumire težeteže odod želježelje zaza dobrimdobrim mišljenjemmišljenjem oo sebiod svih vrlinasvih vrlina najteževrlina najteže jenajteže je postićije postići poniznostništa ne umirene umire težeumire teže odteže od željeod želje zaželje za dobrimza dobrim mišljenjemdobrim mišljenjem omišljenjem o sebiod svih vrlina najtežesvih vrlina najteže jevrlina najteže je postićinajteže je postići poniznostništa ne umire težene umire teže odumire teže od željeteže od želje zaod želje za dobrimželje za dobrim mišljenjemza dobrim mišljenjem odobrim mišljenjem o sebiod svih vrlina najteže jesvih vrlina najteže je postićivrlina najteže je postići poniznostništa ne umire teže odne umire teže od željeumire teže od želje zateže od želje za dobrimod želje za dobrim mišljenjemželje za dobrim mišljenjem oza dobrim mišljenjem o sebi

Lenjost je početak svih poroka, kruna svih vrlina. -Franc Kafka
lenjost-poetak-svih-poroka-kruna-svih-vrlina
Teško je voleti još teže ne voleti a najteže naći voljenog koji te voli.
teko-voleti-jo-tee-ne-voleti-a-najtee-nai-voljenog-koji-te-voli
Ono što nas najneposrednije usrećuje je vedrina uma. Ova osobina je sama sebi nagrada. Zato bi razvijanje vedrine u sebi valjalo staviti ispred svih težnji! -Artur Šopenhauer
ono-to-nas-najneposrednije-usreuje-vedrina-uma-ova-osobina-sama-sebi-nagrada-zato-bi-razvijanje-vedrine-u-sebi-valjalo-staviti-ispred-svih-tenji