Od svoga porekla i detinjstva ne može se lako pobeći.


od-svoga-porekla-i-detinjstva-ne-moe-se-lako-pobei
ivo andricodsvogaporekladetinjstvanemožeselakopobećiod svogasvoga poreklaporekla ii detinjstvadetinjstva nene možemože sese lakolako pobećiod svoga poreklasvoga porekla iporekla i detinjstvai detinjstva nedetinjstva ne možene može semože se lakose lako pobećiod svoga porekla isvoga porekla i detinjstvaporekla i detinjstva nei detinjstva ne možedetinjstva ne može sene može se lakomože se lako pobećiod svoga porekla i detinjstvasvoga porekla i detinjstva neporekla i detinjstva ne možei detinjstva ne može sedetinjstva ne može se lakone može se lako pobeći

Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito. -Umberto Eko
ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronae-razliito
Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronadeš različito. -Umberto Eko
ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronade-razliito
Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako. -Aristotel
bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako
Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome. -Platon
ovjek-moe-lako-napraviti-tetu-ali-ne-moe-svaki-ovjek-initi-dobro-drugome
Ono što jedan pisac može da stvori sam u svoja četiri zida, nijedna vlast ne može lako da uništi. -Salman Rušdi
ono-to-jedan-pisac-moe-da-stvori-sam-u-svoja-etiri-zida-nijedna-vlast-ne-moe-lako-da-uniti