. . .od zene ne treba traziti mnogo, . . .samo cesto :)


od-zene-ne-treba-traziti-mnogo-samo-cesto
odzenenetrebatrazitimnogosamocestood zenezene nene trebatreba trazititraziti mnogosamo cestood zene nezene ne trebane treba trazititreba traziti mnogood zene ne trebazene ne treba trazitine treba traziti mnogood zene ne treba trazitizene ne treba traziti mnogo

Ženi treba mnogo muskraca da zaboravi jednog i samo jedan da zaboravii na sve druge.
eni-treba-mnogo-muskraca-da-zaboravi-jednog-i-samo-jedan-da-zaboravii-na-sve-druge
Za život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti. -Ivo Andric
za-ivot-treba-mnogo-napora-i-za-svaki-napor-nesrazmerno-mnogo-hrabrosti
Nisu sve zene lake. Neke su samo horizontalno pristupacnije…
nisu-sve-zene-lake-neke-su-samo-horizontalno-pristupacnije
Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji. -Herman Hese
svako-od-nas-samo-ovek-samo-pokuaj-samo-neko-na-proputovanju-ali-treba-da-putuje-onamo-gde-savrenstvo-treba-da-tei-ka-sredi-a-ne-ka-periferiji
Ima zena koje vole samo svoje muzeve, nisu nista posebno ti muzevi, vec te zene. D. Radovic
ima-zena-koje-vole-samo-svoje-muzeve-nisu-nista-posebno-ti-muzevi-vec-te-zene-d-radovic