Od zla gore, a od dobra bolje nema.


od-zla-gore-a-od-dobra-bolje-nema
srpske posloviceodzlagoreoddobraboljenemaod zlazla goreod dobradobra boljebolje nemaod zla gorea od dobraod dobra boljedobra bolje nemaa od dobra boljeod dobra bolje nemaa od dobra bolje nema

Nečinjenje dobra nije ništa bolje od činjenja zla.Priroda nema principe. Ona ne pravi razliku između dobra i zla.Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini.Pisati je dobro, razmišljati je bolje. Mudrost je dobra, strpljenje je bolje.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Za razliku od Beograda koji nema para, Ženeva nema dušu. Ne znam šta je gore.