Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve.


odabrani-su-samo-oni-kojima-lepe-stvari-znae-samo-lepotu-ne-postoji-moralna-ili-nemoralna-knjiga-knjige-su-dobro-ili-loe-napisane-to-sve
oskar vajldodabranisusamoonikojimalepestvariznačelepotunepostojimoralnailinemoralnaknjigaknjigedobroloenapisanetosveodabrani susu samosamo onioni kojimakojima lepelepe stvaristvari značeznače samosamo lepotune postojipostoji moralnamoralna iliili nemoralnanemoralna knjigaknjige susu dobrodobro iliili lošeloše napisaneje sveodabrani su samosu samo onisamo oni kojimaoni kojima lepekojima lepe stvarilepe stvari značestvari znače samoznače samo lepotune postoji moralnapostoji moralna ilimoralna ili nemoralnaili nemoralna knjigaknjige su dobrosu dobro ilidobro ili lošeili loše napisaneodabrani su samo onisu samo oni kojimasamo oni kojima lepeoni kojima lepe stvarikojima lepe stvari značelepe stvari znače samostvari znače samo lepotune postoji moralna ilipostoji moralna ili nemoralnamoralna ili nemoralna knjigaknjige su dobro ilisu dobro ili lošedobro ili loše napisaneodabrani su samo oni kojimasu samo oni kojima lepesamo oni kojima lepe stvarioni kojima lepe stvari značekojima lepe stvari znače samolepe stvari znače samo lepotune postoji moralna ili nemoralnapostoji moralna ili nemoralna knjigaknjige su dobro ili lošesu dobro ili loše napisane

Nema moralnih ili nemoralnih knjiga. Knjige su napisane dobro ili loše. To je sve. -Oskar Vajld
nema-moralnih-ili-nemoralnih-knjiga-knjige-su-napisane-dobro-ili-loe-to-sve
Ne postoje moralne ili nemoralne knjige. Knjige mogu biti dobro ili loše napisane. -Oskar Vajld
ne-postoje-moralne-ili-nemoralne-knjige-knjige-mogu-biti-dobro-ili-loe-napisane
Kada su ljudi puni zavisti, oni omalovažavaju sve, bilo da je dobro ili loše. -Tacit
kada-su-ljudi-puni-zavisti-oni-omalovaavaju-sve-bilo-da-dobro-ili-loe
Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni. -Ivan Turgenjev
neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni
Nikad ništa ne shvataj lično, kakvo god da je mišljenje ljudi o tebi, bilo ono loše ili dobro, to je samo njihovo mišljenje, ali ne i istina.
nikad-ne-shvataj-lino-kakvo-god-da-miljenje-ljudi-o-tebi-bilo-ono-loe-ili-dobro-to-samo-njihovo-miljenje-ali-ne-i-istina
Ljudi koji vole samo jednom u životu, u stvari su površni. Ono što oni nazivaju vjernošću, to je ljenost navike ili nedostatak fantazije. -Oskar Vajld
ljudi-koji-vole-samo-jednom-u-ivotu-u-stvari-su-povr-ono-to-oni-nazivaju-vjernou-to-ljenost-navike-ili-nedostatak-fantazije