Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.


odavno-ve-ne-pomiljam-na-ono-to-se-zove-ljubav-izgleda-da-ljubav-bjei-od-mene-kao-da-vie-nije-vana-kao-da-osjea-da-nije-dobrodo-ali-ako-prestanem-da
paulo koeljoodavnovećnepomiljamnaonotosezoveljubavizgledadaljubavbježiodmenekaovienijevažnaosjećadobrodolaaliakoprestanemmislimljubavinećubitinitaodavno većveć nene pomišljampomišljam nana onoono štošto sese zovezove ljubavizgleda dada ljubavljubav bježibježi odod menekao dada viševiše nijenije važnakao dada osjećaosjeća dada nijenije dobrodošlaako prestanemprestanem dada mislimmislim oo ljubavineću bitibiti ništaodavno već neveć ne pomišljamne pomišljam napomišljam na onona ono štoono što sešto se zovese zove ljubavizgleda da ljubavda ljubav bježiljubav bježi odbježi od menekao da višeda više nijeviše nije važnakao da osjećada osjeća daosjeća da nijeda nije dobrodošlaako prestanem daprestanem da mislimda mislim omislim o ljubavineću biti ništa

Sloboda i ljubav idu skupa. Ljubav nije reakcija. Ako te volim zato što ti voliš mene, to je samo trgovina, stvar koja se kupuje na pijaci; to nije ljubav. -Džidu Krišnamurti
sloboda-i-ljubav-idu-skupa-ljubav-nije-reakcija-ako-te-volim-zato-to-ti-voli-mene-to-samo-trgovina-stvar-koja-se-kupuje-na-pijaci-to-nije-ljubav
Darežljivost nije kad mi pokloniš nešto što ja trebam više od tebe, već ono što ti trebaš više od mene! -Halil Džubran
dareljivost-nije-kad-mi-pokloni-neto-to-ja-trebam-vie-od-tebe-ve-ono-to-ti-treba-vie-od-mene
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
U drugoj ljubavi se čovjek osjeća kao da ponavlja razred. Poznaje sve predmete, a ipak nije uvjeren da će obaviti ispit. -Branislav Nušić
u-drugoj-ljubavi-se-ovjek-osjea-kao-da-ponavlja-razred-poznaje-sve-predmete-a-ipak-nije-uvjeren-da-e-obaviti-ispit