Odbaci svoj osećaj povređenosti i rana će sama nestati.


odbaci-svoj-oseaj-povreenosti-i-rana-e-sama-nestati
marko aurelijeodbacisvojosećajpovređenostiranaćesamanestatiodbaci svojsvoj osećajosećaj povređenostipovređenosti ii ranarana ćeće samasama nestatiodbaci svoj osećajsvoj osećaj povređenostiosećaj povređenosti ipovređenosti i ranai rana ćerana će samaće sama nestatiodbaci svoj osećaj povređenostisvoj osećaj povređenosti iosećaj povređenosti i ranapovređenosti i rana ćei rana će samarana će sama nestatiodbaci svoj osećaj povređenosti isvoj osećaj povređenosti i ranaosećaj povređenosti i rana ćepovređenosti i rana će samai rana će sama nestati

Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog: ono što je u njoj najniže izlazi na površinu. -Fridrih Niče
dua-koja-zna-da-voljena-a-sama-ne-voli-otkriva-svoj-talog-ono-to-u-njoj-najnie-izlazi-na-povrinu
Odbaci svoje brige od sebe kada odbacuješ svoju odjeću po noći. -Napoleon Bonaparta
odbaci-svoje-brige-od-sebe-kada-odbacuje-svoju-odjeu-po-noi
Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja. -Miroslav Mika Antić
nisam-oseao-da-diram-u-e-kada-te-prvi-put-videh-i-poeleh-oduvek-bila-moja-vie-nego-to-sam-ja-svoj-i-vie-nego-i-sama-svoja
Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...
elje-su-jednostvarnost-ve-neto-drugo-ali-ak-realnost-nema-mo-da-ugasi-elju-ona-se-sama-raa-sama-i-umire-a-moda-ponekad-i-preivi
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj