Odbaci svoje brige od sebe kada odbacuješ svoju odjeću po noći.


odbaci-svoje-brige-od-sebe-kada-odbacuje-svoju-odjeu-po-noi
napoleon bonapartaodbacisvojebrigeodsebekadaodbacujesvojuodjećuponoćiodbaci svojesvoje brigebrige odod sebesebe kadakada odbacuješodbacuješ svojusvoju odjećuodjeću popo noćiodbaci svoje brigesvoje brige odbrige od sebeod sebe kadasebe kada odbacuješkada odbacuješ svojuodbacuješ svoju odjećusvoju odjeću poodjeću po noćiodbaci svoje brige odsvoje brige od sebebrige od sebe kadaod sebe kada odbacuješsebe kada odbacuješ svojukada odbacuješ svoju odjećuodbacuješ svoju odjeću posvoju odjeću po noćiodbaci svoje brige od sebesvoje brige od sebe kadabrige od sebe kada odbacuješod sebe kada odbacuješ svojusebe kada odbacuješ svoju odjećukada odbacuješ svoju odjeću poodbacuješ svoju odjeću po noći

Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet. -Žan-Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-djecu-svoje-prijatelje-svoju-poslugu-i-za-itav-svijet
Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. -Otac Tadej
treba-da-se-opusti-ne-uzimaj-previe-na-sebe-brige-ovog-sveta-ve-uvaj-svoj-mir-i-ivi-bogom-neka-ide-kako-ide