Odenite nešto lošeg kvaliteta i ljudi će se sećati haljine koju ste nosili, odenite se kvalitetno i ljudi će pamtiti vas.


odenite-neto-loeg-kvaliteta-i-ljudi-e-se-seati-haljine-koju-ste-nosili-odenite-se-kvalitetno-i-ljudi-e-pamtiti-vas
koko Šanelodenitenetoloegkvalitetaljudićesesećatihaljinekojustenosiliodenitekvalitetnopamtitivasodenite neštonešto lošeglošeg kvalitetakvaliteta ii ljudiljudi ćeće sese sećatisećati haljinehaljine kojukoju steste nosiliodenite sese kvalitetnokvalitetno ii ljudiljudi ćeće pamtitipamtiti vasodenite nešto lošegnešto lošeg kvalitetalošeg kvaliteta ikvaliteta i ljudii ljudi ćeljudi će seće se sećatise sećati haljinesećati haljine kojuhaljine koju stekoju ste nosiliodenite se kvalitetnose kvalitetno ikvalitetno i ljudii ljudi ćeljudi će pamtitiće pamtiti vasodenite nešto lošeg kvalitetanešto lošeg kvaliteta ilošeg kvaliteta i ljudikvaliteta i ljudi ćei ljudi će seljudi će se sećatiće se sećati haljinese sećati haljine kojusećati haljine koju stehaljine koju ste nosiliodenite se kvalitetno ise kvalitetno i ljudikvalitetno i ljudi ćei ljudi će pamtitiljudi će pamtiti vasodenite nešto lošeg kvaliteta inešto lošeg kvaliteta i ljudilošeg kvaliteta i ljudi ćekvaliteta i ljudi će sei ljudi će se sećatiljudi će se sećati haljineće se sećati haljine kojuse sećati haljine koju stesećati haljine koju ste nosiliodenite se kvalitetno i ljudise kvalitetno i ljudi ćekvalitetno i ljudi će pamtitii ljudi će pamtiti vas

Za većinu ljudi danas, pojam ljubavi podrazumeva da vas neko voli, a ne da ste vi sposobni da volite. -Erih From
za-veinu-ljudi-danas-pojam-ljubavi-podrazumeva-da-vas-neko-voli-a-ne-da-ste-vi-sposobni-da-volite
Pazite se ljudi koji su ostavili cigare,jer kad skontaju da ste stetni po njih ostavice i vas :)
pazite-se-ljudi-koji-su-ostavili-cigarejer-kad-skontaju-da-ste-stetni-po-njih-ostavice-i-vas
Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas. -Merlin Monro
uspeh-uini-da-vas-mnogo-ljudi-zamrzi-volela-bih-da-nije-tako-volela-bih-da-mogue-uivati-u-uspehu-bez-postojanja-zavisti-u-oima-ljudi-oko-vas
Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca? -Đorđe Balašević
glupi-ljudi-su-dobri-ljudi-deca-vole-dobre-ljude-da-li-vas-vole-deca
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima