Odglumim emocije, kada me sramota sto ih nemam. ;-)


odglumim-emocije-kada-me-sramota-sto-ih-nemam
odglumimemocijekadamesramotastoihnemamodglumim emocijekada meme sramotasramota stosto ihih nemamkada me sramotame sramota stosramota sto ihsto ih nemamkada me sramota stome sramota sto ihsramota sto ih nemamkada me sramota sto ihme sramota sto ih nemam

Jedna stvar koju morate da znate o meni je da nemam filter kada su u pitanju mišljenja. Zaista nemam problem da iskažem tačno ono što mislim o nekoj osobi. -Kobi Brajant
jedna-stvar-koju-morate-da-znate-o-meni-da-nemam-filter-kada-su-u-pitanju-miljenja-zaista-nemam-problem-da-iskaem-no-ono-to-mislim-o-nekoj-osobi
Treba da nas bude sramota kada pričamo kao da nešto znamo o čemu pričamo kada pričamo ljubavi.  -Rejmond Karver
treba-da-nas-bude-sramota-kada-priamo-kao-da-neto-znamo-o-emu-priamo-kada-priamo-ljubavi
Nije sramota ne znati, sramota je neznati.
nije-sramota-ne-znati-sramota-neznati
Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
Ja stvarno nemam ljubav kome da dam, ali i nemam nikoga ko to zaslužuje. -Čarls Bukovski
ja-stvarno-nemam-ljubav-kome-da-dam-ali-i-nemam-nikoga-ko-to-zasluuje