Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati ni suca ni vojnika, nego čoveka!


odgoj-vaniji-od-obrazovanja-odgajati-suca-vojnika-nego-oveka
Žan Žak rusoodgojvažnijiodobrazovanjaodgajatisucavojnikanegočovekaodgoj jeje važnijivažniji odod obrazovanjaodgajati nini sucasuca nini vojnikanego čovekaodgoj je važnijije važniji odvažniji od obrazovanjaodgajati ni sucani suca nisuca ni vojnikaodgoj je važniji odje važniji od obrazovanjaodgajati ni suca nini suca ni vojnikaodgoj je važniji od obrazovanjaodgajati ni suca ni vojnika

Ne postoji ništa važnije od obrazovanja. Tu je ulog najveći. Naša budućnost zavisi od kvalitetnog obrazovanja u sadašnjosti. -Arnold Švarceneger
ne-postoji-vanije-od-obrazovanja-tu-ulog-najvei-naa-budunost-zavisi-od-kvalitetnog-obrazovanja-u-sadanjosti
Neki ljudi misle da je fudbal važan poput života i smrti. Uvjeravam vas da je i važniji od toga. -Vilijam
neki-ljudi-misle-da-fudbal-vaan-poput-ivota-i-smrti-uvjeravam-vas-da-i-vaniji-od-toga
Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli. -Stevan Sremac
ne-mrzim-oveka-koji-zlo-kae-nego-oveka-koji-zlo-misli
Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu sudi muški ili ženski sud, za svog bi suca sigurno izabrala prvi. -Imanuel Kant
kad-bi-ena-mogla-birati-da-li-da-o-njenom-prestupu-sudi-muki-ili-enski-sud-za-svog-bi-suca-sigurno-izabrala-prvi
Devet desetina obrazovanja je ohrabrivanje. -Anatol Frans
devet-desetina-obrazovanja-ohrabrivanje