Odlazi i obriši tugu što je pala kao prašina po tvojim obrazima. Vreme će ti pokazati da se sve dešava sa razlogom, kao i ova noć.


odlazi-i-obrii-tugu-to-pala-kao-praina-po-tvojim-obrazima-vreme-e-ti-pokazati-da-se-sve-deava-razlogom-kao-i-ova-no
Žarko lauševićodlaziobriitugutopalakaoprainapotvojimobrazimavremećetipokazatidasesvedeavarazlogomovanoćodlazi ii obrišiobriši tugutugu štošto jeje palapala kaokao prašinaprašina popo tvojimtvojim obrazimavreme ćeće titi pokazatipokazati dada sese svesve dešavadešava sasa razlogomkao ii ovaova noćodlazi i obrišii obriši tuguobriši tugu štotugu što ješto je palaje pala kaopala kao prašinakao prašina poprašina po tvojimpo tvojim obrazimavreme će tiće ti pokazatiti pokazati dapokazati da seda se svese sve dešavasve dešava sadešava sa razlogomkao i ovai ova noćodlazi i obriši tugui obriši tugu štoobriši tugu što jetugu što je palašto je pala kaoje pala kao prašinapala kao prašina pokao prašina po tvojimprašina po tvojim obrazimavreme će ti pokazatiće ti pokazati dati pokazati da sepokazati da se sveda se sve dešavase sve dešava sasve dešava sa razlogomkao i ova noćodlazi i obriši tugu štoi obriši tugu što jeobriši tugu što je palatugu što je pala kaošto je pala kao prašinaje pala kao prašina popala kao prašina po tvojimkao prašina po tvojim obrazimavreme će ti pokazati daće ti pokazati da seti pokazati da se svepokazati da se sve dešavada se sve dešava sase sve dešava sa razlogom

Znam da se sve dešava sa nekim razlogom, ali ponekad bih stvarno volela da znam koji je to razlog…
znam-da-se-sve-deava-nekim-razlogom-ali-ponekad-bih-stvarno-volela-da-znam-koji-to-razlog
Droge su gubitak vremena. One uništavaju tvoje sećanje i tvoje samopoštovanje, kao i sve što ide sa tvojim samopouzdanjem. U njima nema ništa dobro. -Kurt Kobejn
droge-su-gubitak-vremena-one-unitavaju-tvoje-seanje-i-tvoje-samopotovanje-kao-i-sve-to-ide-tvojim-samopouzdanjem-u-njima-nema-dobro
Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost. -Meša Selimović
hiljadu-neijih-srenih-asaka-bie-kao-ovaj-ali-ovaj-nikada-vie-hiljadu-ih-ljubavi-bie-kao-ova-ali-ova-nikad-vie-nikada-jedina-konanost