Odrastao je onaj čovek koji može ujediniti tri stvari: ljubav, posao i uživanje.


odrastao-onaj-ovek-koji-moe-ujediniti-tri-stvari-ljubav-posao-i-uivanje
sigmund frojdodrastaoonajčovekkojimožeujedinititristvariljubavposaouživanjeodrastao jeje onajonaj čovekčovek kojikoji možemože ujedinitiujediniti tritri stvariposao ii uživanjeodrastao je onajje onaj čovekonaj čovek kojičovek koji možekoji može ujedinitimože ujediniti triujediniti tri stvariposao i uživanjeodrastao je onaj čovekje onaj čovek kojionaj čovek koji možečovek koji može ujedinitikoji može ujediniti trimože ujediniti tri stvariodrastao je onaj čovek kojije onaj čovek koji možeonaj čovek koji može ujedinitičovek koji može ujediniti trikoji može ujediniti tri stvari

Samo onaj čovek koji je osetio krajnji očaj, može osetiti krajnju sreću. -Aleksandar Dima
samo-onaj-ovek-koji-osetio-krajnji-oaj-moe-osetiti-krajnju-sreu
Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga. -Karl Gustav Jung
psihoterapeutu-stari-ovek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću. -Henri  Ford
ne-verujem-da-ovek-ikada-moe-napustiti-svoj-posao-on-bi-trebao-misliti-o-tome-danju-a-sanjati-o-tome-nou