Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza.


odrei-se-slobode-znai-odrei-se-svog-ljudskog-dostojanstva-odrei-se-svojih-ljudskih-prava-pa-ak-se-odrei-i-svojih-obaveza
Žan-Žak rusoodrećiseslobodeznačiodrećisvogljudskogdostojanstvasvojihljudskihpravapačakobavezaodreći sese slobodeslobode značiznači odrećiodreći sese svogsvog ljudskogljudskog dostojanstvaodreći sese svojihsvojih ljudskihljudskih pravapa čakčak sese odrećiodreći ii svojihsvojih obavezaodreći se slobodese slobode značislobode znači odrećiznači odreći seodreći se svogse svog ljudskogsvog ljudskog dostojanstvaodreći se svojihse svojih ljudskihsvojih ljudskih pravapa čak sečak se odrećise odreći iodreći i svojihi svojih obavezaodreći se slobode značise slobode znači odrećislobode znači odreći seznači odreći se svogodreći se svog ljudskogse svog ljudskog dostojanstvaodreći se svojih ljudskihse svojih ljudskih pravapa čak se odrećičak se odreći ise odreći i svojihodreći i svojih obavezaodreći se slobode znači odrećise slobode znači odreći seslobode znači odreći se svogznači odreći se svog ljudskogodreći se svog ljudskog dostojanstvaodreći se svojih ljudskih pravapa čak se odreći ičak se odreći i svojihse odreći i svojih obaveza

Navika je tiranin što znači da je teško odreći se svojih navika. -Horacije
navika-tiranin-to-znai-da-teko-odrei-se-svojih-navika
Radije ću biti žrtva povremenih izdaja, nego se odreći svog opšteg uverenja u ljudsko poštenje. -Tomas Džeferson
radije-u-biti-rtva-povremenih-izdaja-nego-se-odrei-svog-opteg-uverenja-u-ljudsko-potenje
Kada u životu pronađeš nešto bitno, to ne znači da se trebaš odreći svega ostalog. -Paulo Koeljo
kada-u-ivotu-pronae-neto-bitno-to-ne-znai-da-se-treba-odrei-svega-ostalog
Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umjeren. -Fridrih Niče
lake-se-neke-strasti-sasvim-odrei-nego-u-njoj-biti-umjeren
Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umeren. -Fridrih Niče
lake-se-neke-strasti-sasvim-odrei-nego-u-njoj-biti-umeren