Oduvek sam verovao da, ako se posvetiš radu, rezultati će se pojaviti.


oduvek-sam-verovao-da-ako-se-posveti-radu-rezultati-e-se-pojaviti
majkl džordanoduveksamverovaodaakoseposvetiradurezultatićepojavitioduvek samsam verovaoverovao daako sese posvetišposvetiš radurezultati ćeće sese pojavitioduvek sam verovaosam verovao daako se posvetišse posvetiš radurezultati će seće se pojavitioduvek sam verovao daako se posvetiš radurezultati će se pojaviti

Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam.Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji.Oduvek sam bio zaluđenik u sport, međutim, sada sam izgubio zanimanje da li će jedna grupa plaćenika iz severnog Londona rasturiti drugu grupu plaćenika iz južnog Londona.Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio.Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.