Oduvijek sam se čudio onima koji razumiju znake u kalendarima, datume, mjesece, stoljeća, ili stanu pred sat i pročitaju vječnost. To mora biti suluda i neobična hrabrost usuditi se komadati i usitnjavati vrijeme.


oduvijek-sam-se-udio-onima-koji-razumiju-znake-u-kalendarima-datume-mjesece-stoljea-ili-stanu-pred-sat-i-proitaju-vjenost-to-mora-biti-suluda-i
miroslav mika antićoduvijeksamsečudioonimakojirazumijuznakekalendarimadatumemjesecestoljećailistanupredsatpročitajuvječnosttomorabitisuludaneobičnahrabrostusuditikomadatiusitnjavativrijemeoduvijek samsam sese čudiočudio onimaonima kojikoji razumijurazumiju znakeznake uu kalendarimaili stanustanu predpred satsat ii pročitajupročitaju vječnostmora bitibiti suludasuluda ii neobičnaneobična hrabrosthrabrost usuditiusuditi sese komadatikomadati ii usitnjavatiusitnjavati vrijemeoduvijek sam sesam se čudiose čudio onimačudio onima kojionima koji razumijukoji razumiju znakerazumiju znake uznake u kalendarimaili stanu predstanu pred satpred sat isat i pročitajui pročitaju vječnostmora biti suludabiti suluda isuluda i neobičnai neobična hrabrostneobična hrabrost usuditihrabrost usuditi seusuditi se komadatise komadati ikomadati i usitnjavatii usitnjavati vrijeme

Ako bi priznala Kosmet, Srbija bi se obrukala, čak i pred onima koji to traže, zbog čega je prinuđena da se drži sebe ili da nestane. -Matija Bećković
ako-bi-priznala-kosmet-srbija-bi-se-obrukala-ak-i-pred-onima-koji-to-trae-zbog-ega-prinuena-da-se-dri-sebe-ili-da-nestane
Zavirio sam u nebo, ja to ne radim baš često. Blago onima koji gledajući Gore misle jedino na to da li je oblačno ili ne. -Đorđe Balašević
zavirio-sam-u-nebo-ja-to-ne-radim-ba-esto-blago-onima-koji-gledajui-gore-misle-jedino-na-to-da-li-oblano-ili-ne
Istina, hrabrost i odlučnost naše su oružje. Naša borba mora i dalje biti nenasilna i bez mržnje. -Dalaj Lama
istina-hrabrost-i-odlunost-nae-su-oru-naa-borba-mora-i-dalje-biti-nenasilna-i-bez-mrnje
- Voliš ti nju.Slegao sam ramenima, podigao ruku i prislonio sat na uho.- Pa, šta ja znam.Primetio sam da mi i sat ubrza svaki put kad je neko pomene. -Đorđe Balašević
voli-ti-njuslegao-sam-ramenima-podigao-ruku-i-prislonio-sat-na-uho-pa-ja-znamprimetio-sam-da-mi-i-sat-ubrza-svaki-put-kad-neko-pomene
Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha
Ozbiljnost nastaje zbog precjenjivanja vremena! Ali u vječnosti vrijeme ne postoji, vječnost je samo trenutak, taman dovoljan za jednu šalu. -Herman Hese
ozbiljnost-nastaje-zbog-precjenjivanja-vremena-ali-u-vjenosti-vrijeme-ne-postoji-vjenost-samo-trenutak-taman-dovoljan-za-jednu-alu