oe-koliko-dugo-emo-trpeti-siromatvo-etrdeset-dana-a-onda-naviknuemo-se
armenske posloviceočekolikodugoćemotrpetisiromatvoČetrdesetdanaondanaviknućemosekoliko dugodugo ćemoćemo trpetikoliko dugo ćemodugo ćemo trpetikoliko dugo ćemo trpeti

Jednog dana mi ćemo ustati, a zajedno sa nama će ustati i naše zadnjice zaglavljene u stolicama. -Jean Baudrillard
jednog-dana-mi-emo-ustati-a-zajedno-nama-e-ustati-i-nae-zadnjice-zaglavljene-u-stolicama