Ograničiti našu pažnju samo na zemaljske materije bi predstavljalo ograničavanje ljudskog duha.


ograniiti-nau-panju-samo-na-zemaljske-materije-bi-predstavljalo-ograniavanje-ljudskog-duha
stiven hokingograničitinaupažnjusamonazemaljskematerijebipredstavljaloograničavanjeljudskogduhaograničiti našunašu pažnjupažnju samosamo nana zemaljskezemaljske materijematerije bibi predstavljalopredstavljalo ograničavanjeograničavanje ljudskogljudskog duhaograničiti našu pažnjunašu pažnju samopažnju samo nasamo na zemaljskena zemaljske materijezemaljske materije bimaterije bi predstavljalobi predstavljalo ograničavanjepredstavljalo ograničavanje ljudskogograničavanje ljudskog duhaograničiti našu pažnju samonašu pažnju samo napažnju samo na zemaljskesamo na zemaljske materijena zemaljske materije bizemaljske materije bi predstavljalomaterije bi predstavljalo ograničavanjebi predstavljalo ograničavanje ljudskogpredstavljalo ograničavanje ljudskog duhaograničiti našu pažnju samo nanašu pažnju samo na zemaljskepažnju samo na zemaljske materijesamo na zemaljske materije bina zemaljske materije bi predstavljalozemaljske materije bi predstavljalo ograničavanjematerije bi predstavljalo ograničavanje ljudskogbi predstavljalo ograničavanje ljudskog duha

Priroda je u svojoj jednostavnoj istini veća i ljepša od bilo koje tvorevine ljudskih ruku, od svi iluzija ljudskog duha. -Julius Robert von Mayer
priroda-u-svojoj-jednostavnoj-istini-vea-i-ljepa-od-bilo-koje-tvorevine-ljudskih-ruku-od-svi-iluzija-ljudskog-duha
Žena je najviši podstrek ljudskog stvaranja: ona stoji u zenitu muškarčeve misli i akcije, i njoj se duguju sve lepote i veličine ljudskog genija. -Jovan Dučić
ena-najvii-podstrek-ljudskog-stvaranja-ona-stoji-u-zenitu-mukareve-misli-i-akcije-i-njoj-se-duguju-sve-lepote-i-veliine-ljudskog-genija
Koliko li je samo potrebno duha da čovjek ne bi ispao smiješan? -Charles Baudelaire
koliko-li-samo-potrebno-duha-da-ovjek-ne-bi-ispao-smijean
Svi žele pažnju, samo slavni u tome ponekad nemaju mere. -Al Paćino
svi-ele-panju-samo-slavni-u-tome-ponekadnemaju-mere
Umetničko delo cveta samo uz učešće, uz dosluh svih vrlih sastojaka duha. -Andre Žid
umetniko-delo-cveta-samo-uz-uee-uz-dosluh-svih-vrlih-sastojaka-duha
Sve smo učinili da buduća pokolenja još dugo pominju ne samo nas, nego i našu familiju. -Petar Lazić
sve-smo-uinili-da-budua-pokolenja-jo-dugo-pominju-ne-samo-nas-nego-i-nau-familiju