Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakoj meri sa godinama.


oklevanje-se-poveava-u-odnosu-na-rizik-u-jednakoj-meri-godinama
ernest hemingvejoklevanjesepovećavaodnosunarizikjednakojmerigodinamaoklevanje sese povećavapovećava uu odnosuodnosu nana rizikrizik uu jednakojjednakoj merimeri sasa godinamaoklevanje se povećavase povećava upovećava u odnosuu odnosu naodnosu na rizikna rizik urizik u jednakoju jednakoj merijednakoj meri sameri sa godinamaoklevanje se povećava use povećava u odnosupovećava u odnosu nau odnosu na rizikodnosu na rizik una rizik u jednakojrizik u jednakoj meriu jednakoj meri sajednakoj meri sa godinamaoklevanje se povećava u odnosuse povećava u odnosu napovećava u odnosu na riziku odnosu na rizik uodnosu na rizik u jednakojna rizik u jednakoj meririzik u jednakoj meri sau jednakoj meri sa godinama

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama.Trudnoća – Stanje, koje sudeći po španskim serijama povećava rizik od pada niz stepenice za čak 90%..Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Oklevanje, suprotnost od odlučnosti, je sveprisutni neprijatelj kojeg praktično svaki čovek treba da pokori.