Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakoj meri sa godinama.


oklevanje-se-poveava-u-odnosu-na-rizik-u-jednakoj-meri-godinama
ernest hemingvejoklevanjesepovećavaodnosunarizikjednakojmerigodinamaoklevanje sese povećavapovećava uu odnosuodnosu nana rizikrizik uu jednakojjednakoj merimeri sasa godinamaoklevanje se povećavase povećava upovećava u odnosuu odnosu naodnosu na rizikna rizik urizik u jednakoju jednakoj merijednakoj meri sameri sa godinamaoklevanje se povećava use povećava u odnosupovećava u odnosu nau odnosu na rizikodnosu na rizik una rizik u jednakojrizik u jednakoj meriu jednakoj meri sajednakoj meri sa godinamaoklevanje se povećava u odnosuse povećava u odnosu napovećava u odnosu na riziku odnosu na rizik uodnosu na rizik u jednakojna rizik u jednakoj meririzik u jednakoj meri sau jednakoj meri sa godinama

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama. -Ernest Hemingvej
oklevanje-se-poveava-u-odnosu-na-rizik-u-jednakom-odnosu-godinama
Trudnoća – Stanje, koje sudeći po španskim serijama povećava rizik od pada niz stepenice za čak 90%..
trudnoa-stanje-koje-sudei-po-panskim-serijama-poveava-rizik-od-pada-niz-stepenice-za-ak-90
Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje. -Viktor Igo
veliina-jednog-naroda-ne-meri-se-brojem-kao-to-se-veliina-oveka-ne-meri-stasom-njegova-mera-koliina-inteligencije-i-vrline-koje-poseduje
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Oklevanje, suprotnost od odlučnosti, je sveprisutni neprijatelj kojeg praktično svaki čovek treba da pokori. -Napoleon Hil
oklevanje-suprotnost-od-odlunosti-sveprisutni-neprijatelj-kojeg-praktino-svaki-ovek-treba-da-pokori