Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama.


oklevanje-se-poveava-u-odnosu-na-rizik-u-jednakom-odnosu-godinama
ernest hemingvejoklevanjesepovećavaodnosunarizikjednakomgodinamaoklevanje sese povećavapovećava uu odnosuodnosu nana rizikrizik uu jednakomjednakom odnosuodnosu sasa godinamaoklevanje se povećavase povećava upovećava u odnosuu odnosu naodnosu na rizikna rizik urizik u jednakomu jednakom odnosujednakom odnosu saodnosu sa godinamaoklevanje se povećava use povećava u odnosupovećava u odnosu nau odnosu na rizikodnosu na rizik una rizik u jednakomrizik u jednakom odnosuu jednakom odnosu sajednakom odnosu sa godinamaoklevanje se povećava u odnosuse povećava u odnosu napovećava u odnosu na riziku odnosu na rizik uodnosu na rizik u jednakomna rizik u jednakom odnosurizik u jednakom odnosu sau jednakom odnosu sa godinama

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakoj meri sa godinama. -Ernest Hemingvej
oklevanje-se-poveava-u-odnosu-na-rizik-u-jednakoj-meri-godinama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Trudnoća – Stanje, koje sudeći po španskim serijama povećava rizik od pada niz stepenice za čak 90%..
trudnoa-stanje-koje-sudei-po-panskim-serijama-poveava-rizik-od-pada-niz-stepenice-za-ak-90
Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu. -Mahatma Gandi
govori-jedino-ako-to-poboljanje-u-odnosu-na-tiinu