Oklevanje, suprotnost od odlučnosti, je sveprisutni neprijatelj kojeg praktično svaki čovek treba da pokori.


oklevanje-suprotnost-od-odlunosti-sveprisutni-neprijatelj-kojeg-praktino-svaki-ovek-treba-da-pokori
napoleon hiloklevanjesuprotnostododlučnostisveprisutnineprijateljkojegpraktičnosvakičovektrebadapokorisuprotnost odod odlučnostije sveprisutnisveprisutni neprijateljneprijatelj kojegkojeg praktičnopraktično svakisvaki čovekčovek trebatreba dada pokorisuprotnost od odlučnostije sveprisutni neprijateljsveprisutni neprijatelj kojegneprijatelj kojeg praktičnokojeg praktično svakipraktično svaki čoveksvaki čovek trebačovek treba datreba da pokorije sveprisutni neprijatelj kojegsveprisutni neprijatelj kojeg praktičnoneprijatelj kojeg praktično svakikojeg praktično svaki čovekpraktično svaki čovek trebasvaki čovek treba dačovek treba da pokorije sveprisutni neprijatelj kojeg praktičnosveprisutni neprijatelj kojeg praktično svakineprijatelj kojeg praktično svaki čovekkojeg praktično svaki čovek trebapraktično svaki čovek treba dasvaki čovek treba da pokori

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću. -Konfučije
human-ovek-sigurno-e-se-odlikovati-vrlinom-junatva-ipak-svaki-hrabar-ovek-treba-da-se-odlikuje-humanou
Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba se odlikovati humanošću. -Konfučije
human-ovek-sigurno-e-se-odlikovati-vrlinom-junatva-ipak-svaki-hrabar-ovek-treba-se-odlikovati-humanou
Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet. -Fridrih Šiler
kada-bi-svaki-ovek-voleo-sve-ljude-tada-bi-svaki-pojedinano-posedovao-svet
Najbolji neprijatelj protiv neprijatelja je drugi neprijatelj. -Fridrih Niče
najbolji-neprijatelj-protiv-neprijatelja-drugi-neprijatelj
Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-mozes-oslepjeti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo