Oluja nikad ne traje celo jutro, niti pljusak traje ceo dan.


oluja-nikad-ne-traje-celo-jutro-niti-pljusak-traje-ceo-dan
lao ceolujanikadnetrajecelojutronitipljusakceodanoluja nikadnikad nene trajetraje celocelo jutroniti pljusakpljusak trajetraje ceoceo danoluja nikad nenikad ne trajene traje celotraje celo jutroniti pljusak trajepljusak traje ceotraje ceo danoluja nikad ne trajenikad ne traje celone traje celo jutroniti pljusak traje ceopljusak traje ceo danoluja nikad ne traje celonikad ne traje celo jutroniti pljusak traje ceo dan

ima ljudi koji ti za 5 min. pokvare ceo dan i onih sa kojima provedes minut i pozelis da traje vecnost.
ima-ljudi-koji-ti-za-5-min-pokvare-ceo-dan-i-onih-kojima-provedes-minut-i-pozelis-da-traje-vecnost
Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥
postoje-ljudi-koji-ti-za-pet-minuta-pokvare-ceo-dan-i-oni-s-kojima-provede-minut-a-poeli-da-traje-veno
Baterija mi traje ko Vučiću labelo :D
baterija-mi-traje-ko-vuiu-labelo-d