Omladina treba da bude sijač bratstva među narodima, ona treba da spriječi sijanje šovinizma, mržnje jednog naroda prema drugome...


omladina-treba-da-bude-sija-bratstva-meu-narodima-ona-treba-da-sprijei-sijanje-ovinizma-mrnje-jednog-naroda-prema-drugome
josip broz titoomladinatrebadabudesijačbratstvameđunarodimaonaspriječisijanjeovinizmamržnjejednognarodapremadrugomeomladina trebatreba dada budebude sijačsijač bratstvabratstva međumeđu narodimaona trebatreba dada spriječispriječi sijanjesijanje šovinizmamržnje jednogjednog narodanaroda premaprema drugomeomladina treba datreba da budeda bude sijačbude sijač bratstvasijač bratstva međubratstva među narodimaona treba datreba da spriječida spriječi sijanjespriječi sijanje šovinizmamržnje jednog narodajednog naroda premanaroda prema drugomeomladina treba da budetreba da bude sijačda bude sijač bratstvabude sijač bratstva međusijač bratstva među narodimaona treba da spriječitreba da spriječi sijanjeda spriječi sijanje šovinizmamržnje jednog naroda premajednog naroda prema drugomeomladina treba da bude sijačtreba da bude sijač bratstvada bude sijač bratstva međubude sijač bratstva među narodimaona treba da spriječi sijanjetreba da spriječi sijanje šovinizmamržnje jednog naroda prema drugome

Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći. -Josip Broz Tito
ne-treba-uvek-gledati-samo-masu-ve-treba-videti-svakog-pojedinca-treba-videti-osetiti-razumeti-tekoe-s-kojima-se-pojedinac-bori-treba-nastojati-da-mu
Sveti Nikola! Najbolji kuvar među odbojkašima i najbolji odbojkaš među kuvarima. – nakon jednog od mnogobrojnih kuvanja Nikole Grbića. -Duško Korać
sveti-nikola-najbolji-kuvar-meu-odbojkaima-i-najbolji-odbojka-meu-kuvarima-nakon-jednog-od-mnogobrojnih-kuvanja-nikole-grbia