Omladina treba da bude sijač bratstva među narodima, ona treba da spriječi sijanje šovinizma, mržnje jednog naroda prema drugome...


omladina-treba-da-bude-sija-bratstva-meu-narodima-ona-treba-da-sprijei-sijanje-ovinizma-mrnje-jednog-naroda-prema-drugome
josip broz titoomladinatrebadabudesijačbratstvameđunarodimaonaspriječisijanjeovinizmamržnjejednognarodapremadrugomeomladina trebatreba dada budebude sijačsijač bratstvabratstva međumeđu narodimaona trebatreba dada spriječispriječi sijanjesijanje šovinizmamržnje jednogjednog narodanaroda premaprema drugomeomladina treba datreba da budeda bude sijačbude sijač bratstvasijač bratstva međubratstva među narodimaona treba datreba da spriječida spriječi sijanjespriječi sijanje šovinizmamržnje jednog narodajednog naroda premanaroda prema drugomeomladina treba da budetreba da bude sijačda bude sijač bratstvabude sijač bratstva međusijač bratstva među narodimaona treba da spriječitreba da spriječi sijanjeda spriječi sijanje šovinizmamržnje jednog naroda premajednog naroda prema drugomeomladina treba da bude sijačtreba da bude sijač bratstvada bude sijač bratstva međubude sijač bratstva među narodimaona treba da spriječi sijanjetreba da spriječi sijanje šovinizmamržnje jednog naroda prema drugome

Srce jednog državnika treba da bude u glavi.Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.Izuzetni ljudi mogu činiti izuzetne stvari, ali kurs sudbine jednog naroda biće uvek vođen ne samo prolaznim naporima jednog ili čak više izuzetnih ljudi nekog doba, već istrajnom moći tradicija jednog naroda.U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.Sveti Nikola! Najbolji kuvar među odbojkašima i najbolji odbojkaš među kuvarima. – nakon jednog od mnogobrojnih kuvanja Nikole Grbića.