On ne veruje da ne živi u skladu sa svojim verovanjem.


on-ne-veruje-da-ne-ivi-u-skladu-svojim-verovanjem
sigmund frojdonneverujedaživiskladusvojimverovanjemon nene verujeveruje dada nene živiživi uu skladuskladu sasa svojimsvojim verovanjemon ne verujene veruje daveruje da neda ne živine živi uživi u skladuu skladu saskladu sa svojimsa svojim verovanjemon ne veruje dane veruje da neveruje da ne živida ne živi une živi u skladuživi u skladu sau skladu sa svojimskladu sa svojim verovanjemon ne veruje da nene veruje da ne živiveruje da ne živi uda ne živi u skladune živi u skladu saživi u skladu sa svojimu skladu sa svojim verovanjem

Ne veruje onaj koji ne živi u skladu sa svojim uverenjem. -Engleske poslovice
ne-veruje-onaj-koji-ne-ivi-u-skladu-svojim-uverenjem
Hoću da budem luda, da živim život u skladu sa svojim snovima, a ne tuđim željama. -Paulo Koeljo
hou-da-budem-luda-da-ivim-ivot-u-skladu-svojim-snovima-a-ne-im-eljama
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Gradovi su poznatiji po svojim crkvama, nego po svojim sveštenicima. -Nemačka poslovica
gradovi-su-poznatiji-po-svojim-crkvama-nego-po-svojim-svetenicima