On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru.


on-ne-zna-a-misli-da-zna-sve-ovo-jasno-ukazuje-na-sjajnu-politiku-karijeru
džordž bernard Šoonneznanitamislidasveovojasnoukazujenasjajnupolitičkukarijeruon nene znazna ništamisli dada znazna sveovo jasnojasno ukazujeukazuje nana sjajnusjajnu političkupolitičku karijeruon ne znane zna ništaa misli damisli da znada zna sveovo jasno ukazujejasno ukazuje naukazuje na sjajnuna sjajnu političkusjajnu političku karijeruon ne zna ništaa misli da znamisli da zna sveovo jasno ukazuje najasno ukazuje na sjajnuukazuje na sjajnu političkuna sjajnu političku karijerua misli da zna sveovo jasno ukazuje na sjajnujasno ukazuje na sjajnu političkuukazuje na sjajnu političku karijeru

Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto. -Albert Ajnštajn
teorija-kad-se-sve-zna-a-te-ne-funkcionie-praksa-kad-sve-funkcionie-a-niko-ne-zna-zato
Nerazumljivo zna govoriti svako, ali govoriti jasno malo njih. -Galileo Galilej
nerazumljivo-zna-govoriti-svako-ali-govoriti-jasno-malo-njih
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina