Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić.


ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti
Đorđe balaševićonabilaorhidejabatamogdetoretkostdasezadesilanegdesvevrviodorhidejasigurnobinekipotpunodrugicvetićona jeje bilaorhideja bašbaš tamotamo gdegde jeda sese zadesilazadesila negdenegde gdegde svesve vrvivrvi odsigurno bibi bilabila nekineki potpunopotpuno drugidrugi cvetićona je bilaje bila orhidejabila orhideja bašorhideja baš tamobaš tamo gdetamo gde jeje to retkostda se zadesilase zadesila negdezadesila negde gdenegde gde svegde sve vrvisve vrvi odvrvi od orhidejasigurno bi bilabi bila nekibila neki potpunoneki potpuno drugipotpuno drugi cvetićona je bila orhidejaje bila orhideja bašbila orhideja baš tamoorhideja baš tamo gdebaš tamo gde jegde je to retkostda se zadesila negdese zadesila negde gdezadesila negde gde svenegde gde sve vrvigde sve vrvi odsve vrvi od orhidejasigurno bi bila nekibi bila neki potpunobila neki potpuno drugineki potpuno drugi cvetićona je bila orhideja bašje bila orhideja baš tamobila orhideja baš tamo gdeorhideja baš tamo gde jetamo gde je to retkostda se zadesila negde gdese zadesila negde gde svezadesila negde gde sve vrvinegde gde sve vrvi odgde sve vrvi od orhidejasigurno bi bila neki potpunobi bila neki potpuno drugibila neki potpuno drugi cvetić

Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro ko ti je rekao da snovi tamne nikad necu znati jer bicu samo trag coveka i bicu vodja skitnica.. :((A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Komarci se trude da me nateraju da se ceo dan češkam baš tamo gde sam im se najviše dopala :)Nemoj da te pita starost gde ti je bila mladost.Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.