Ona je želela lepu figuru, ravan stomak i zategnuto dupe ali je duša tražila pizzu, burek i ćevape… :D


ona-elela-lepu-figuru-ravan-stomak-i-zategnuto-dupe-ali-a-traila-pizzu-burek-i-evape-d
onaželelalepufigururavanstomakzategnutodupealiduatražilapizzuburekćevape…ona jeje želelaželela lepulepu figururavan stomakstomak ii zategnutozategnuto dupedupe aliali jeje dušaduša tražilatražila pizzuburek ii ćevape…ona je želelaje želela lepuželela lepu figururavan stomak istomak i zategnutoi zategnuto dupezategnuto dupe alidupe ali jeali je dušaje duša tražiladuša tražila pizzuburek i ćevape…ona je želela lepuje želela lepu figururavan stomak i zategnutostomak i zategnuto dupei zategnuto dupe alizategnuto dupe ali jedupe ali je dušaali je duša tražilaje duša tražila pizzuona je želela lepu figururavan stomak i zategnuto dupestomak i zategnuto dupe alii zategnuto dupe ali jezategnuto dupe ali je dušadupe ali je duša tražilaali je duša tražila pizzu

Imacu i ja ravan stomak , jednog dana. . . :PP ^.-
imacu-i-ja-ravan-stomak-jednog-dana-pp
Sada je ponovo tražila razlog da živi - ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat. -Paulo Koeljo
sada-ponovo-traila-razlog-da-ivi-ili-bolje-reeno-da-se-najlue-preda-ona-koja-ne-trai-zauzvrat
Sada je ponovo tražila razlog da živi – ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat. -Paulo Koeljo
sada-ponovo-traila-razlog-da-ivi-ili-bolje-reeno-da-se-najlue-preda-ona-koja-ne-trai-zauzvrat
Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli. -Paulo Koeljo
ona-elela-da-mu-kae-da-ga-voli-ali-to-bi-sve-upropastilo-moglo-bi-ga-uplaiti-ili-to-bi-bilo-jo-gore-naterati-ga-da-i-on-njoj-kae-da-voli