Ona je žena, može da vidi stvari koje muškarci ne mogu.


ona-ena-moe-da-vidi-stvari-koje-mukarci-ne-mogu
paulo koeljoonaženamožedavidistvarikojemukarcinemoguona jeje ženamože dada vidividi stvaristvari kojekoje muškarcimuškarci nene moguona je ženamože da vidida vidi stvarividi stvari kojestvari koje muškarcikoje muškarci nemuškarci ne mogumože da vidi stvarida vidi stvari kojevidi stvari koje muškarcistvari koje muškarci nekoje muškarci ne mogumože da vidi stvari kojeda vidi stvari koje muškarcividi stvari koje muškarci nestvari koje muškarci ne mogu

Žena mora biti žena non- stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci.Muškarac je uspeo da izmisli i pripiše ženi sve odlike karaktera koje ona, u stvari, nema, čak koje su više njegove nego ženine. Tako, muškarac misli da je žena slaba i zbunjena, a ona je izvanredno gipka, smela, dosledna, i uvek zna šta hoće i koliko može.Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran.Veliko pitanje koje još nije odgovoreno i koje još uvijek ne mogu da odgovorim uprkos trideset godina moga istraživanja ženske duše je: Jedna od srećnijih stvari koje mogu da vam se dese u životu je, verujem, srećno detinjstvo.