Ona ga je molila da je poželi, i on ju je mnogo želio, mnogo više nego što je mogla dazamisli, ali nisu bile u pitanju njene grudi, ili njeno tijelo, već njeno društvo. Želio je da je zagrli, da tako ostanu čuteći i gledajući u vatru, pijući vino, pušeći cigaretu, to je bilo dovoljno.


ona-ga-molila-da-poeli-i-on-ju-mnogo-elio-mnogo-vie-nego-to-mogla-dazamisli-ali-nisu-bile-u-pitanju-njene-grudi-ili-njeno-tijelo-ve-njeno-drutvo
paulo koeljoonagamoliladapoželionjumnogoželiovienegotomogladazamislialinisubilepitanjunjenegrudiilinjenotijelovećdrutvoŽeliozagrlitakoostanučutećigledajućivatrupijućivinopuećicigaretutobilodovoljnoona gaga jeje molilamolila dada jeje poželii onon juju jeje mnogomnogo želiomnogo viševiše negonego štošto jeje moglamogla dazamisliali nisunisu bilebile uu pitanjupitanju njenenjene grudiili njenonjeno tijeloveć njenonjeno društvoŽelio jeje dada jeje zagrlida takotako ostanuostanu čutećičuteći ii gledajućigledajući uu vatrupijući vinopušeći cigaretuje bilobilo dovoljnoona ga jega je molilaje molila damolila da jeda je poželii on juon ju jeju je mnogoje mnogo želiomnogo više negoviše nego štonego što ješto je moglaje mogla dazamisliali nisu bilenisu bile ubile u pitanjuu pitanju njenepitanju njene grudiili njeno tijeloveć njeno društvoŽelio je daje da jeda je zagrlida tako ostanutako ostanu čutećiostanu čuteći ičuteći i gledajućii gledajući ugledajući u vatruje bilo dovoljno

Postoji mnogo dobrih filmova koji su osvojili Oskara, ali isto tako postoji mnogo dobrih filmova koji nisu. Tvoje je samo da radiš najbolje što možeš.Žena se nikad ne gadi propale žene, kao što se mi gadimo propalog muškarca; naprotiv, traži njeno društvo.Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.Ta ja nisam hteo nista drugo nego da pokušam da proživim ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene.Zašto je to bilo tako mnogo teško?Volim da osetim skoro sve na svom ringišpilu života, i mnogo toga sam već osetio. Ono što se desi pojedincu u bilo kojim okolnostima u mnogome zavisi od toga kakav je. Ali mnogo zavisi i od količine sreće u tom sendviču.Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju.