Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja.


ona-koja-bogata-duhom-nema-novaca-ona-koja-ima-novaca-siromana-duhom-zbog-toga-sam-ostao-neenja
kazanovaonakojabogataduhomnemanovacaonaimanovacasiromanaduhomzbogtogasamostaoneženjaona kojakoja jeje bogatabogata duhomnema novacaona kojakoja imaima novacanovaca siromašnasiromašna jeje duhomzbog togatoga samsam ostaoostao neženjaona koja jekoja je bogataje bogata duhomona koja imakoja ima novacaima novaca siromašnanovaca siromašna jesiromašna je duhomzbog toga samtoga sam ostaosam ostao neženjaona koja je bogatakoja je bogata duhomona koja ima novacakoja ima novaca siromašnaima novaca siromašna jenovaca siromašna je duhomzbog toga sam ostaotoga sam ostao neženjaona koja je bogata duhomona koja ima novaca siromašnakoja ima novaca siromašna jeima novaca siromašna je duhomzbog toga sam ostao neženja

Ko ima mnogo novaca, a nema djece nije bogat, ko ima mnogo djece a nema novaca nije siromah. -Kineske poslovice
ko-ima-mnogo-novaca-a-nema-djece-nije-bogat-ko-ima-mnogo-djece-a-nema-novaca-nije-siromah
Kada bi muškarci shvatili da je idealna žena za njih ona koja smatra da se sitnicama najbolje iskazuju emocije imali bi više novaca u novčaniku i sretniju ?...
kada-bi-mukarci-shvatili-da-idealna-ena-za-njih-ona-koja-smatra-da-se-sitnicama-najbolje-iskazuju-emocije-imali-bi-vie-novaca-u-novaniku-i-sretniju
Retko koja žena hoće da osvoji duhom, još manje dušom, a najmanje dobrotom. -Jovan Dučić
retko-koja-ena-hoe-da-osvoji-duhom-jo-manje-om-a-najmanje-dobrotom
U danasnje vrijeme,vrijeme je novac a novaca se nema.
u-danasnje-vrijemevrijeme-novac-a-novaca-se-nema