Ona je malo svojeglava, takve je naravi. Ali ume da bude pravi anđeo. Zavolet' ćeš je već.


ona-malo-svojeglava-takve-naravi-ali-ume-da-bude-pravi-aneo-zavolet-e-ve
Đorđe balaševićonamalosvojeglavatakvenaravialiumedabudepravianđeozavolet'ćevećona jeje malomalo svojeglavatakve jeje naraviali umeume dada budebude pravipravi anđeozavolet' ćešje većona je maloje malo svojeglavatakve je naraviali ume daume da budeda bude pravibude pravi anđeozavolet' ćeš jećeš je većona je malo svojeglavaali ume da budeume da bude pravida bude pravi anđeozavolet' ćeš je većali ume da bude praviume da bude pravi anđeo

Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da
Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...
elje-su-jednostvarnost-ve-neto-drugo-ali-ak-realnost-nema-mo-da-ugasi-elju-ona-se-sama-raa-sama-i-umire-a-moda-ponekad-i-preivi
Velika ljubav proizilazi iz velikog saznanja voljene stvari, a ako je malo poznaješ, malo ćeš je, ili je uopšte nećeš moći voleti. -Leonardo da Vinči
velika-ljubav-proizilazi-iz-velikog-saznanja-voljene-stvari-a-ako-malo-poznaje-malo-e-ili-uopte-nee-moi-voleti