Ona je Moj Razlog, u stvari, moja mala unikatna dragocenost u zalagaonici ovog ludila...


ona-moj-razlog-u-stvari-moja-mala-unikatna-dragocenost-u-zalagaonici-ovog-ludila
Đorđe balaševićonamojrazlogstvarimojamalaunikatnadragocenostzalagaoniciovogludilaona jeje mojmoj razlogu stvarimoja malamala unikatnaunikatna dragocenostdragocenost uu zalagaonicizalagaonici ovogovog ludilaona je mojje moj razlogmoja mala unikatnamala unikatna dragocenostunikatna dragocenost udragocenost u zalagaoniciu zalagaonici ovogzalagaonici ovog ludilaona je moj razlogmoja mala unikatna dragocenostmala unikatna dragocenost uunikatna dragocenost u zalagaonicidragocenost u zalagaonici ovogu zalagaonici ovog ludilamoja mala unikatna dragocenost umala unikatna dragocenost u zalagaoniciunikatna dragocenost u zalagaonici ovogdragocenost u zalagaonici ovog ludila

Ona je Moj Razlog, u stvari, moja mala unikatna dragocenost u zalagaonici ovog ludila… -Đorđe Balašević
ona-moj-razlog-u-stvari-moja-mala-unikatna-dragocenost-u-zalagaonici-ovog-ludila
Bila je moja zlatna šansa, a tek sam načeo svoj krug. Moj mali verni Sančo Pansa, moja ljubavnica, saborac i moj najbolji drug. -Đorđe Balašević
bila-moja-zlatna-ansa-a-tek-sam-naeo-svoj-krug-moj-mali-verni-sano-pansa-moja-ljubavnica-saborac-i-moj-najbolji-drug
Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!
moj-zivot-nije-knjiga-da-ita-svako-moj-zivot-moja-briga-i-ostae-tako
On:   Ona:   On:   Ona:   On:   Ona:   … Posvađali se, pa ne pričaju. :)
on-ona-on-ona-on-ona-posvaali-se-pa-ne-priaju