Ona se, slučajno, udala 18. maja 1980. Da se udala za mene, verojatno bih, kao pravi muž, ponekad i zaboravio taj datum. Ovako, zapamtio sam ga zauvek.


ona-se-sluajno-udala-18-maja-1980-da-se-udala-za-mene-verojatno-bih-kao-pravi-mu-ponekad-i-zaboravio-taj-datum-ovako-zapamtio-sam-ga-zauvek
Đorđe balaševićonaseslučajnoudala18maja1980dasezameneverojatnobihkaopravimužponekadzaboraviotajdatumovakozapamtiosamgazauvekona seudala 18maja 1980da sese udalaudala zaza meneverojatno bihkao pravipravi mužponekad ii zaboraviozaboravio tajtaj datumzapamtio samsam gaga zauvekda se udalase udala zaudala za menekao pravi mužponekad i zaboravioi zaboravio tajzaboravio taj datumzapamtio sam gasam ga zauvek

Lepa žena koja se udala za ružnog muškarca nalik je na sveži cvet za magarećim uhom. -Kineske poslovice
lepa-ena-koja-se-udala-za-runog-mukarca-nalik-na-svei-cvet-za-magareim-uhom
Zaljubili se puž i slonica i kaže slonica pužu – Ja bi se udala za tebe A puž će na to – Priznaj kurvo,to je zbog kućice!& ...
zaljubili-se-pu-i-slonica-i-kae-slonica-puu-ja-bi-se-udala-za-tebe-a-pu-e-na-to-priznaj-kurvoto-zbog-kuice
Da sam slep živeo bih u svome mraku. Ovako, ko zna u čijem mraku živim. -Branislav Crnčević
da-sam-slep-iveo-bih-u-svome-mraku-ovako-ko-zna-u-ijem-mraku-ivim